تبلیغات
زندگی زندگی - آبرو داری
 

آبرو داریبرخی ماشین گران قیمتی تهیه می کنند و به نظر خودشان با این کار کسب آبرو می کنند و می خواهند به همه بگوید من انسان بزرگی هستم،برخی خانه مجلل با پرده ها و فرش ها و ظرف های گران قیمت را جهت کسب آبرو دست پا می کند،برخی مهمانی های پر خرج با چند نوع غذا و ریخت و پاش هایی که در این مهمانی ها است را جهت نشان دادن عزت و بزرگی به راه می اندازند،برخی با افراد سرمایه دار طرح دوستی می ریزند و از بودن در کنار این افراد احساس بزرگی و شخصیت می کنند،خلاصه هر کسی به راهی متوسل می شود که از آن راه کسب آبرو کند.به راستی چه راهی در کسب بزرگی و عزت و آبرو کم خرج تر و پر ثمر تر است؟

من امروز داشتم در مورد این سوال مطالعه می کردم به این خاطر که فکر می کنم این موضوع خیلی مهم است.برخی پا را از این روش هایی که ذکر کردم فرا تر می گذارند و با دشمنان خدا طرح دوستی و همکاری می ریزند تا به این وسیله کسب آبرو و بزگی نمایند،واقعا از دیدگاه شما برای کسب بزرگی و آبرو به چه کسی باید متوسل شد؟
امروز در مطالعاتم یک راه کار بسیار ساده و در عین حال شیرین و کم هزینه یافتم،من به این نتیجه رسیدم که بهترین راه برای کسب،عزت و آبرو تمسک به قدرت و منزلت خداوند متعال است خداوند،علم،ثروت،قدرت،مهرب انی،و همه چیزهایی که برای کسب عزت و آبرو لازم است را دارا می باشد.
با تمسک به علم الهی انسان عالم می شود،با تمسک به ثروت الهی همه آسمان و زمین فرمان بردار او می شوند،با تمسک به قدرت الهی انسان می تواند در مقابل نمرود ها و فروعون های زمان یک تنه ایستادگی کند و قدرت مند باشد،با تمسک به مهربانی خداوند او در دل های مردم عزیز می شود.خلاصه هر کس به دنبال کسب آبرو و بزرگی می باشد راهش را در اتصال به خداوند پیدا کند.
خداوند برای این که بندگانش راه را اشتباه نروند،و برای کسب عزت و بزرگی دست به دامن دشمنان و ابزار نادرست نشوند در کلمات شفا بخش قرآن مجید این راه را نشان داده و فرموده است:
همان ها که کافران را به جای مومنان دوست خود انتخاب کرده اند،آیا این ها می خواهند از آن ها کسب عزت و آبرو کنند،با این که همه عزت ها و آبرو ها مخصوص خداوند است؟
این آیه به همه مسلمانان هشدار می دهد که عزت خود را در همه شئون زندگی،اعم از شئون اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،شخ صی و سیاسی و مانند آن را در دوستی با دشمنان الهی نجویند،بلکه تکیه گاه خود را ذات پاک خداوندی قرار دهند که سرچشمه همه عزت ها و بزرگی هاست،و غیر خدا از دشمنان اسلام نه عزتی دارند که به کسی ببخشند و نه اگر می داشتند قابل اعتماد بودند،زیرا هر روزی که منافع آن ها اقتضا کند فورا صمیمی ترین متحدان خود را رها کرده و به سراغ کار خویش می روند که گویی هرگز با هم آشنایی نداشتند،چنان که تاریخ معاصر شاهد بسیار گویای این واقعیت می باشد.
1:الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعا«سوره نساء آیه 139

یکی از مسائلی که ممکن است زیاد به آن توجه نشود حفظ آبروی مردم است.و گاهی انسان ها دانسته یا ندانسته ممکن است آبروی هم نوعانشان را از بین ببرند.این در حالی است که آبروی هر کسی از جان و مالش مهم تر است همان گونه که در روایتی از رسول گرامی اسلام نقل شده است که ایشان فرمودند:
ای مردم خون و مال و آبروی شما تا قیام قیامت حرمت دارد.«1»
همان گونه می بینید رسول گرامی اسلام آبروی افراد را همسان و مساوی خونشان قرار داده است و همان گونه که ریختن خون کسی یا دزدیدن اموال کسی کار بسیار زشت و از گناهان کبیره است از بین بردن شخصیت و آبروی افراد نیز گناه بسیار بزرگی می باشد.
اهل بیت خودشان به این مسائل خیلی اهمیت می دادند و حتی اگر کمک مالی می خواستند به کسی بکنند طوری این کار را انجام می دادند که حرمت و احترام افراد حفظ شود.
نقل کرده اند روزی مولای متقیان امیر المومنین علیه السلام مقداری خرما برای فردی فرستان،آن فرد شخص آبرو مندی بود و از کسی درخواست کمک نمی کرد و صورت را با سیلی سرخ نگه می داشت،فرد دیگری عمل حضرت را مشاهده کرد و به حضرت اعتراض کرد و گفت:او که از شما درخواست کمک نکرد چرا کمکش کردی؟و چرا این همه زیاد به او کمک کردی؟حضرت فرمودند:خداوند امثال تو را در جامعه زیاد نکند،من کمک می کنم و تو بخل می ورزی!
اگر من بعد از درخواست او کمک می کردم که خدمتی در حق او انجام نداده بودم.اگر او درخواست می کرد و من به او کمک می کردم،کمک من به قیمت از بین رفتن آبرویش بود همان آبرویی که با سجده و بندگی در راه خدا کسب کرده است.من بدون درخواست کمک کردم که عرق شرمندگی نریزد.«2»
از این داستان این نکته به دست می آید که حتی کمک کردن هم باید به گونه ای باشد که کرامت و ارزش انسان ها حفظ شود.و البته همان گونه که دیگران باید سعی و تلاش کنند تا کرامت افراد حفظ شود خود افراد هم باید در این زمینه تلاش کنند و برای به دست آوردن یک لقمه نان دست خواهش و تمنا به سوی دیگران دراز نکنند همان گونه که امیر المومنین در روایت بسیار زیبایی می فرماید:
آبروی تو چون یخی جامد است که درخواست،آن را ذره ذره آب می کند پس بنگر که آن را نزد چه کسی فرو می ریزی؟.«3»
حضرت در این روایت آبروی انسان را به قالب یخی تشبیه کرده است که سختی و حرارت خواهش و درخواست از دیگران آن را ذوب می کند و از بین می برد.واقعا انسان وقتی می خواهد از دیگران درخواستی بکند عرق از سر و رویش جاری می شود،و البته گاهی این درخواست لازم است که در این صورت نباید از هر کسی درخواست و خواهش داشت،بلکه از شخصی کمک خواست که مومن و راز نگه دار باشد.

امروز داشتم در آینه نگاه می کردم که چند نخ موی سفید در محاسنم مشاهده کردم،بعد از کمی دقت،دیدم محاسنم به هم ریخته و نا مناسب است،کمی که بیشتر دقت کردم دیدم موهایم هر تارش به یک سویی رفته است،همین طور که غرق نگاه بودم متوجه لکه ای در صورتم شدم که از رنگ خودکار به جا مانده بود...
خلاصه مشاهد این همه عیب من را به فکر فرو برد،با خودم گفتم خوب است که آینه ساخته شد و گرنه من چطور عیب های خودم را متوجه می شدم؟کمی عمیق تر به این مساله فکر کردم و یک نکته ظریف به ذهنم خطور کرد:چقدر آینه خوب است!به خاطر این که اولا:آینه دنبال عیب من نبود بلکه من برای فهمیدن زشتی و زیبایی صورتم به او مراجعه کردم.ثانیا:عیبم را به من نشان داد قبل از این که نزد دیگران ضایع شوم.
ثالثا:عیب را فقط به خود من گفت نه به دیگران«آینه آبرو داری کرد»رابعا:از همه مهم تر من بعد از فهمیدن عیبم از آینه ناراحت نشدم و اگر جا داشت به او جایزه هم می دادم.خامسا:آینه همان موقع که عیب های من را گوشزد می کرد زیبایی های من را هم نشان می داد،و من از آینه ممنون شدم که هم زیبایی من را نشان داد و هم زشتی و عیوب من را...
راستی بیایید آینه هم باشیم در ضمن این که دنبال عیب تراشی برای دیگران نباشیم و اگر روزی عیبی را از کسی مشاهده کردیم تا جایی که امکان دارد آن را بپوشانیم و در صورتی که ببنیم آن عیب او را لکه دار کرده و ممکن است آبرویش را ببرد با بهترین زبان و با گفتن زیبایی ها و خوبی های آن فرد عیوبش را هم مانند آینه به او گوش زد کنیم و از گفت عیب کسی به دیگران خود داری کنیم.زیرا این کار هم در نظر مردم کار خوبی نیست و هم در پیشگاه خداوند متعال.
همان گونه که در روایت بسیار زیبایی از امام رضا علیه السلام وارد شده است که این امام رئوف فرمودند:
هر کس داستانی از برادر دینی خود بگوید به قصد نکوهش و بد نامی او تا از چشم مردم بیفتد خدا او را از ولایت خود به ولایت شیطان بیرون می کند«1»
اگر این شخص دوست دارد عیب شخص خطا کار از بین برود باید مانند آینه عمل کند و اگر غیر از این عمل نماید کارش آن قدر زشت است که حتی در برخی از روایات آمده شیطان هم شرم دارد چنین شخصی را در لیست یاران خود قرار دهد.«2»
و به خاطر همین است که خداوند در قرآن می فرماید:از آن چه نمی دانی پیروی نکن چرا که گوش و چشم و دل ها همه مسئول هستند.«3»
حال که این گونه است بهتر است به زبان مبارک هر حرفی را نزنیم و در مورد عواقب حرفمان قبل از گفتن فکر کنیم و نسب به هر کسی بدون دلیل سوء ظن نداشته باشیم و به هر حرفی گوش فرا ندهیم و لااقل اگر شنیدیم بدون تحقیق به دیگری بازگو نکنیم که شاید خدایی نخواسته ندانسته آبروی شخصی را ببریم.

همه ما دوست داریم که مقام و منزلت بالایی در جامعه داشته باشیم و همه به ما به عنوان یک شخصیت با ارزش نگاه کنند و به عبارت ساده تر دوست داریم همیشه آبرو مندانه زندگی کنیم،همان گونه که هر کاری برای خود راه کار های خاصی دارد برای حفظ آبرو و شخصیت هم اهل بیت پیامبر راه کار هایی ارائه نموده اند که من به چند مورد آن اشاره می کنم:
راه کارهای حفظ آبرو:
1::پرهیز از شوخی:اگر مزاح و شوخی در حد اعتدال و صرفا جهت ادخال سرور و شادمانی در قلب مومن و رفع خستگی ها و اندوه ها باشد و تمام جهات شرعی در آن رعایت گردد یقینا کار خوب و ارزشمندی است اما اگر شوخی به قصد انتقام جویی و بردن آبروی افراد باشد و از این راه بخواهد دشمنی خود را اعمال کند یقینا کار بسیار زشت و ناپسندی می باشد و همچنین اگر در مزاح و شوخی از کلمات رکیک و زشت استفاده شود و یا با افرادی که جنبه شوخی ندارند شوخی کند باعث از بین رفتن آبروی انسان می شود همان گونه که امام صادق علیه السلام در این مورد فرموده اند:
از شوخی بپرهیزید که آبرو و اُبهت انسان را می برد.«1»
باز حضرت در روایت دیگری می فرماید:هنگامی که کسی را دوست داشتی مزاح با او مکن و با او جر و بحث منما.«2»
2:صداقت و راست گویی:واقعا صداقت و راست گویی به انسان آبرو می بخشد و در مقابلش دروغ است که وقتی افشا شود آبروی انسان را از بین همان گونه که امیر المومین علی علیه السلام می فرماید:
همیشه راست گویی را پیشه کن چون هر کسی که در سخنانش راست گو باشد قدر و مقام او در جامعه بالا می رود«3»
3::بازگو نکردن اسرار:در بعضی از روایات توصیه شده است که همه اسرار زندگی خصوصی خود را حتی به نزدیکترین دوستان نگویید چرا که روزی ممکن است ورق برگردد و آن دوست دشمن شود و با افشای اسرار شما آبرویتان را خدشه دار نماید.همان گونه که امام صادق علیه السلام می فرماید:
دوستت را بر آن مقدار از اسرارت آگاه ساز،که اگر دشمنت را از آن اگاه سازی به تو زیانی نرسد،چرا که دوست ممکن است روزی دشمن شود.«4»
4:حلم و برد باری:حلم و برد باری آثار بسیار زیادی دارد از جمله این که مایه عزت و آبرو است،چرا که همه مردم حلم و برد باری در مقابل افراد نادان و لجوج را دلیل بر شخصیت و ظرفیت و عقل می شمرند همان گونه که امام علی علیه السلام می فرماید:
آن کس که حلم پیشه کند بزرگ و سرور می شود«5»
5:عفو و گذشت:در نظر مردم عفو و گذشت نشانه بزرگواری و شخصیت و سعه صدر است در حالی که انتقام جویی نشانه کوتاه فکری و عدم تسلط بر نفس می باشد همان گونه که رسول گرامی اسلام می فرماید:
بر شما باد به عفو و گذشت چرا که عفو چیزی جز عزت بر انسان نمی افزاید«6»

viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:51 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
acheter du cialis a geneve generic cialis levitra cialis dose 30mg order generic cialis online the best choice cialis woman click now buy cialis brand interactions for cialis cialis price thailand how much does a cialis cost achat cialis en suisse
http://cialisyoues.com/
جمعه 23 شهریور 1397 05:32 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of material!

recommended site cialis kanada cialis generika generic cialis generic cialis pill online generico cialis mexico order generic cialis online cialis professional from usa no prescription cialis cheap cheap cialis get cheap cialis
cialisyoues.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:20 ق.ظ

Thank you! Numerous facts!

canadian cialis costo in farmacia cialis if a woman takes a mans cialis discount cialis we recommend cialis info generic cialis pro cuanto cuesta cialis yaho enter site 20 mg cialis cost buying cialis in colombia how much does a cialis cost
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:35 ب.ظ

Fine postings. Regards.
drugs for sale on internet canada online pharmacies medication prescription drugs without prior prescription canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacy meds canada drug pharmacy canada 24 trust pharmacy canada is trust pharmacy in canada legitimate canadian rxlist
viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:13 ق.ظ

Kudos, Numerous data.

viagra purchase uk how to get prescription viagra buy viagra 100mg online pharmacy for viagra buy viagra online generic how to buy viagra cheap how to get a viagra prescription buy tadalafil online viagra online pharmacy levitra where do i buy viagra
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:38 ب.ظ

Whoa quite a lot of amazing facts.
dose size of cialis cialis daily dose generic cialis en mexico precio cialis 5 mg schweiz get cheap cialis generic cialis in vietnam order cialis from india prix cialis once a da cialis without a doctor's prescription cialis dose 30mg
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:04 ق.ظ

You reported that perfectly.
cialis pills order a sample of cialis sialis generic cialis soft gels get cheap cialis how to purchase cialis on line cialis en 24 hora cialis for sale click here to buy cialis cialis 20 mg cost
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:30 ق.ظ

You actually revealed that well!
cialis prezzo di mercato cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg effectiveness walgreens price for cialis purchase once a day cialis cialis et insomni cuanto cuesta cialis yaho generic cialis pro acquistare cialis internet cialis daily reviews
http://viabiovit.com/kopen-herbal-viagra-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:29 ق.ظ

Cheers, I appreciate it.
get viagra prescription rx sildenafil buy viagra online usa how to buy viagra online safely buy viagra for women order cheap viagra viagra how to get a prescription cheap levitra get viagra viagra cheap online
Cialis 20 mg
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:46 ب.ظ

Wonderful advice. Cheers.
buying brand cialis online preis cialis 20mg schweiz cialis generique 5 mg cialis en 24 hora cialis price in bangalore cialis in sconto cialis kamagra levitra american pharmacy cialis tarif cialis france generic cialis review uk
Zacharie
پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:42 ق.ظ
I'm really enjoying the theme/design of your web site.
Do you ever run into any browser compatibility problems?
A couple of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any suggestions to help fix this problem?
Viagra Kopen Met Ideal
سه شنبه 12 تیر 1397 10:13 ب.ظ
Hello, Ι wksh fοr tⲟ subscribe fⲟr this blog to gget moѕt reϲent updates, thᥙs whеre cɑn i do it pleasе help out.
Dannie
دوشنبه 11 تیر 1397 01:25 ق.ظ
I գuite like looқing through an articfle tһat can mаke
peoplke think. Alsο, thank you for permitting me
to cⲟmment!
JANAH Stone
شنبه 2 تیر 1397 09:50 ق.ظ
Еverything is veгy open ѡith a very cⅼear explanation ߋf the challenges.

Іt waѕ гeally informative. Yoour site іѕ extremely helpful.
Ⅿany thanks for sharing!
zorro
چهارشنبه 23 خرداد 1397 07:11 ب.ظ
Ƭhis is а topic wһіch іs close to my heart...

Cheers! Еxactly ᴡhere are your contact details tһough?
швидкі кредити онлайн на картку
شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:31 ق.ظ
онлайн займы на карту срочно
кредиты круглосуточно
взять кредит по паспорту онлайн
займ на карту 24/7
кредит на карту онлайн
микрозайм онлайн на карту срочно без отказа круглосуточно
займ на любую карту
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:33 ق.ظ

You definitely made your point!
click here to buy cialis recommended site cialis kanada prescription doctor cialis acheter du cialis a geneve cialis price thailand cialis for sale in europa order cialis from india cialis 20mg preis cf interactions for cialis cialis for sale south africa
резинки фитнесс купить киев
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 03:31 ب.ظ
фітнес резинки івано франківськ купити
магазин в котором продаётся резина для фитнеса
купить фитнес резинку цена одесса
фытнес резинки икев
набор эспандеров для фитнеса
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:01 ب.ظ

Cheers, I value this.
we use it 50 mg cialis dose cialis canada on line buying cialis in colombia cost of cialis cvs non 5 mg cialis generici cialis for daily use calis click here to buy cialis low dose cialis blood pressure we choice free trial of cialis
Viagra 20 mg best price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:10 ق.ظ

Terrific facts. With thanks!
buy viagra from usa can u buy viagra over the counter sildenafil tablets online buyviagra online pharmacy levitra buy cheapest viagra online uk buy viagra were to buy viagra how to buy viagra buy generic viagra online usa
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 11:35 ب.ظ
Truly no matter iif sommeone doesn't understand aftr
tha its up tto othjer vierwers that they will help,
sso here it occurs.
get roman reviews
جمعه 24 فروردین 1397 03:35 ق.ظ
Nice post. Iwas checking continuously tһiѕ blog
and I am impressed! Extremely helpful іnformation ρarticularly the
last рart :) Ι care fοr suⅽһ info ɑ lot. I was seeking tһis particular info fߋr a long tіme.
Thank yօu and best of luck.
online pharmacy promo
جمعه 10 فروردین 1397 12:35 ب.ظ
Great article, ϳust what I needed.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:21 ق.ظ
Remarkable! Ιts actualⅼy amazing paragraph, I havee
ɡot mhch сlear idea regading from tһis post.
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:47 ب.ظ

You actually suggested it perfectly!
tadalafil tablets wow look it cialis mexico cialis super acti comprar cialis navarr cialis pas cher paris order cialis from india rx cialis para comprar cialis reviews tadalafilo miglior cialis generico
CialisRoope
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:08 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of write ups!

trusted tabled cialis softabs when will generic cialis be available only best offers 100mg cialis cialis ahumada cialis pills price each cialis pills buy online cialis 5mg we like it cialis price buy cialis online cialis generic tadalafil buy
livejasmin com credit hack key
جمعه 4 اسفند 1396 02:27 ق.ظ
ضرب و شتم فوق العاده! من می خواهم تا زمانی که شما اصلاح کنید، شاگردی کنید
سایت، چگونه می توانم برای یک وب سایت وبلاگ بسازم؟ حساب من به یک معامله قابل قبول کمک کرد.
من کمی از این پخش تلویزیونی به شما پیشنهاد شده است
Nintendo Switch Giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 09:47 ب.ظ
بحث انگیزشی قطعا ارزش اظهار نظر است.

من فکر می کنم که شما باید بیشتر در مورد این موضوع منتشر کنید
ممکن است موضوع تابو نباشد اما معمولا افراد در مورد این موضوعات بحث نمی کنند.
بعدی! بهترین آرزوها!!
Sharyl
جمعه 17 آذر 1396 08:30 ب.ظ
Currently it appears like Wordpress is the best blogging platform out
there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 04:25 ق.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری با این حال آن است که فقط قرار دادن
پیوند صفحه وب شخص در صفحه شما در محل مناسب
و دیگر شخص نیز به نفع شماست.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکردرباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox