تبلیغات
زندگی زندگی - آبرو داری
 

آبرو داریبرخی ماشین گران قیمتی تهیه می کنند و به نظر خودشان با این کار کسب آبرو می کنند و می خواهند به همه بگوید من انسان بزرگی هستم،برخی خانه مجلل با پرده ها و فرش ها و ظرف های گران قیمت را جهت کسب آبرو دست پا می کند،برخی مهمانی های پر خرج با چند نوع غذا و ریخت و پاش هایی که در این مهمانی ها است را جهت نشان دادن عزت و بزرگی به راه می اندازند،برخی با افراد سرمایه دار طرح دوستی می ریزند و از بودن در کنار این افراد احساس بزرگی و شخصیت می کنند،خلاصه هر کسی به راهی متوسل می شود که از آن راه کسب آبرو کند.به راستی چه راهی در کسب بزرگی و عزت و آبرو کم خرج تر و پر ثمر تر است؟

من امروز داشتم در مورد این سوال مطالعه می کردم به این خاطر که فکر می کنم این موضوع خیلی مهم است.برخی پا را از این روش هایی که ذکر کردم فرا تر می گذارند و با دشمنان خدا طرح دوستی و همکاری می ریزند تا به این وسیله کسب آبرو و بزگی نمایند،واقعا از دیدگاه شما برای کسب بزرگی و آبرو به چه کسی باید متوسل شد؟
امروز در مطالعاتم یک راه کار بسیار ساده و در عین حال شیرین و کم هزینه یافتم،من به این نتیجه رسیدم که بهترین راه برای کسب،عزت و آبرو تمسک به قدرت و منزلت خداوند متعال است خداوند،علم،ثروت،قدرت،مهرب انی،و همه چیزهایی که برای کسب عزت و آبرو لازم است را دارا می باشد.
با تمسک به علم الهی انسان عالم می شود،با تمسک به ثروت الهی همه آسمان و زمین فرمان بردار او می شوند،با تمسک به قدرت الهی انسان می تواند در مقابل نمرود ها و فروعون های زمان یک تنه ایستادگی کند و قدرت مند باشد،با تمسک به مهربانی خداوند او در دل های مردم عزیز می شود.خلاصه هر کس به دنبال کسب آبرو و بزرگی می باشد راهش را در اتصال به خداوند پیدا کند.
خداوند برای این که بندگانش راه را اشتباه نروند،و برای کسب عزت و بزرگی دست به دامن دشمنان و ابزار نادرست نشوند در کلمات شفا بخش قرآن مجید این راه را نشان داده و فرموده است:
همان ها که کافران را به جای مومنان دوست خود انتخاب کرده اند،آیا این ها می خواهند از آن ها کسب عزت و آبرو کنند،با این که همه عزت ها و آبرو ها مخصوص خداوند است؟
این آیه به همه مسلمانان هشدار می دهد که عزت خود را در همه شئون زندگی،اعم از شئون اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،شخ صی و سیاسی و مانند آن را در دوستی با دشمنان الهی نجویند،بلکه تکیه گاه خود را ذات پاک خداوندی قرار دهند که سرچشمه همه عزت ها و بزرگی هاست،و غیر خدا از دشمنان اسلام نه عزتی دارند که به کسی ببخشند و نه اگر می داشتند قابل اعتماد بودند،زیرا هر روزی که منافع آن ها اقتضا کند فورا صمیمی ترین متحدان خود را رها کرده و به سراغ کار خویش می روند که گویی هرگز با هم آشنایی نداشتند،چنان که تاریخ معاصر شاهد بسیار گویای این واقعیت می باشد.
1:الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعا«سوره نساء آیه 139

یکی از مسائلی که ممکن است زیاد به آن توجه نشود حفظ آبروی مردم است.و گاهی انسان ها دانسته یا ندانسته ممکن است آبروی هم نوعانشان را از بین ببرند.این در حالی است که آبروی هر کسی از جان و مالش مهم تر است همان گونه که در روایتی از رسول گرامی اسلام نقل شده است که ایشان فرمودند:
ای مردم خون و مال و آبروی شما تا قیام قیامت حرمت دارد.«1»
همان گونه می بینید رسول گرامی اسلام آبروی افراد را همسان و مساوی خونشان قرار داده است و همان گونه که ریختن خون کسی یا دزدیدن اموال کسی کار بسیار زشت و از گناهان کبیره است از بین بردن شخصیت و آبروی افراد نیز گناه بسیار بزرگی می باشد.
اهل بیت خودشان به این مسائل خیلی اهمیت می دادند و حتی اگر کمک مالی می خواستند به کسی بکنند طوری این کار را انجام می دادند که حرمت و احترام افراد حفظ شود.
نقل کرده اند روزی مولای متقیان امیر المومنین علیه السلام مقداری خرما برای فردی فرستان،آن فرد شخص آبرو مندی بود و از کسی درخواست کمک نمی کرد و صورت را با سیلی سرخ نگه می داشت،فرد دیگری عمل حضرت را مشاهده کرد و به حضرت اعتراض کرد و گفت:او که از شما درخواست کمک نکرد چرا کمکش کردی؟و چرا این همه زیاد به او کمک کردی؟حضرت فرمودند:خداوند امثال تو را در جامعه زیاد نکند،من کمک می کنم و تو بخل می ورزی!
اگر من بعد از درخواست او کمک می کردم که خدمتی در حق او انجام نداده بودم.اگر او درخواست می کرد و من به او کمک می کردم،کمک من به قیمت از بین رفتن آبرویش بود همان آبرویی که با سجده و بندگی در راه خدا کسب کرده است.من بدون درخواست کمک کردم که عرق شرمندگی نریزد.«2»
از این داستان این نکته به دست می آید که حتی کمک کردن هم باید به گونه ای باشد که کرامت و ارزش انسان ها حفظ شود.و البته همان گونه که دیگران باید سعی و تلاش کنند تا کرامت افراد حفظ شود خود افراد هم باید در این زمینه تلاش کنند و برای به دست آوردن یک لقمه نان دست خواهش و تمنا به سوی دیگران دراز نکنند همان گونه که امیر المومنین در روایت بسیار زیبایی می فرماید:
آبروی تو چون یخی جامد است که درخواست،آن را ذره ذره آب می کند پس بنگر که آن را نزد چه کسی فرو می ریزی؟.«3»
حضرت در این روایت آبروی انسان را به قالب یخی تشبیه کرده است که سختی و حرارت خواهش و درخواست از دیگران آن را ذوب می کند و از بین می برد.واقعا انسان وقتی می خواهد از دیگران درخواستی بکند عرق از سر و رویش جاری می شود،و البته گاهی این درخواست لازم است که در این صورت نباید از هر کسی درخواست و خواهش داشت،بلکه از شخصی کمک خواست که مومن و راز نگه دار باشد.

امروز داشتم در آینه نگاه می کردم که چند نخ موی سفید در محاسنم مشاهده کردم،بعد از کمی دقت،دیدم محاسنم به هم ریخته و نا مناسب است،کمی که بیشتر دقت کردم دیدم موهایم هر تارش به یک سویی رفته است،همین طور که غرق نگاه بودم متوجه لکه ای در صورتم شدم که از رنگ خودکار به جا مانده بود...
خلاصه مشاهد این همه عیب من را به فکر فرو برد،با خودم گفتم خوب است که آینه ساخته شد و گرنه من چطور عیب های خودم را متوجه می شدم؟کمی عمیق تر به این مساله فکر کردم و یک نکته ظریف به ذهنم خطور کرد:چقدر آینه خوب است!به خاطر این که اولا:آینه دنبال عیب من نبود بلکه من برای فهمیدن زشتی و زیبایی صورتم به او مراجعه کردم.ثانیا:عیبم را به من نشان داد قبل از این که نزد دیگران ضایع شوم.
ثالثا:عیب را فقط به خود من گفت نه به دیگران«آینه آبرو داری کرد»رابعا:از همه مهم تر من بعد از فهمیدن عیبم از آینه ناراحت نشدم و اگر جا داشت به او جایزه هم می دادم.خامسا:آینه همان موقع که عیب های من را گوشزد می کرد زیبایی های من را هم نشان می داد،و من از آینه ممنون شدم که هم زیبایی من را نشان داد و هم زشتی و عیوب من را...
راستی بیایید آینه هم باشیم در ضمن این که دنبال عیب تراشی برای دیگران نباشیم و اگر روزی عیبی را از کسی مشاهده کردیم تا جایی که امکان دارد آن را بپوشانیم و در صورتی که ببنیم آن عیب او را لکه دار کرده و ممکن است آبرویش را ببرد با بهترین زبان و با گفتن زیبایی ها و خوبی های آن فرد عیوبش را هم مانند آینه به او گوش زد کنیم و از گفت عیب کسی به دیگران خود داری کنیم.زیرا این کار هم در نظر مردم کار خوبی نیست و هم در پیشگاه خداوند متعال.
همان گونه که در روایت بسیار زیبایی از امام رضا علیه السلام وارد شده است که این امام رئوف فرمودند:
هر کس داستانی از برادر دینی خود بگوید به قصد نکوهش و بد نامی او تا از چشم مردم بیفتد خدا او را از ولایت خود به ولایت شیطان بیرون می کند«1»
اگر این شخص دوست دارد عیب شخص خطا کار از بین برود باید مانند آینه عمل کند و اگر غیر از این عمل نماید کارش آن قدر زشت است که حتی در برخی از روایات آمده شیطان هم شرم دارد چنین شخصی را در لیست یاران خود قرار دهد.«2»
و به خاطر همین است که خداوند در قرآن می فرماید:از آن چه نمی دانی پیروی نکن چرا که گوش و چشم و دل ها همه مسئول هستند.«3»
حال که این گونه است بهتر است به زبان مبارک هر حرفی را نزنیم و در مورد عواقب حرفمان قبل از گفتن فکر کنیم و نسب به هر کسی بدون دلیل سوء ظن نداشته باشیم و به هر حرفی گوش فرا ندهیم و لااقل اگر شنیدیم بدون تحقیق به دیگری بازگو نکنیم که شاید خدایی نخواسته ندانسته آبروی شخصی را ببریم.

همه ما دوست داریم که مقام و منزلت بالایی در جامعه داشته باشیم و همه به ما به عنوان یک شخصیت با ارزش نگاه کنند و به عبارت ساده تر دوست داریم همیشه آبرو مندانه زندگی کنیم،همان گونه که هر کاری برای خود راه کار های خاصی دارد برای حفظ آبرو و شخصیت هم اهل بیت پیامبر راه کار هایی ارائه نموده اند که من به چند مورد آن اشاره می کنم:
راه کارهای حفظ آبرو:
1::پرهیز از شوخی:اگر مزاح و شوخی در حد اعتدال و صرفا جهت ادخال سرور و شادمانی در قلب مومن و رفع خستگی ها و اندوه ها باشد و تمام جهات شرعی در آن رعایت گردد یقینا کار خوب و ارزشمندی است اما اگر شوخی به قصد انتقام جویی و بردن آبروی افراد باشد و از این راه بخواهد دشمنی خود را اعمال کند یقینا کار بسیار زشت و ناپسندی می باشد و همچنین اگر در مزاح و شوخی از کلمات رکیک و زشت استفاده شود و یا با افرادی که جنبه شوخی ندارند شوخی کند باعث از بین رفتن آبروی انسان می شود همان گونه که امام صادق علیه السلام در این مورد فرموده اند:
از شوخی بپرهیزید که آبرو و اُبهت انسان را می برد.«1»
باز حضرت در روایت دیگری می فرماید:هنگامی که کسی را دوست داشتی مزاح با او مکن و با او جر و بحث منما.«2»
2:صداقت و راست گویی:واقعا صداقت و راست گویی به انسان آبرو می بخشد و در مقابلش دروغ است که وقتی افشا شود آبروی انسان را از بین همان گونه که امیر المومین علی علیه السلام می فرماید:
همیشه راست گویی را پیشه کن چون هر کسی که در سخنانش راست گو باشد قدر و مقام او در جامعه بالا می رود«3»
3::بازگو نکردن اسرار:در بعضی از روایات توصیه شده است که همه اسرار زندگی خصوصی خود را حتی به نزدیکترین دوستان نگویید چرا که روزی ممکن است ورق برگردد و آن دوست دشمن شود و با افشای اسرار شما آبرویتان را خدشه دار نماید.همان گونه که امام صادق علیه السلام می فرماید:
دوستت را بر آن مقدار از اسرارت آگاه ساز،که اگر دشمنت را از آن اگاه سازی به تو زیانی نرسد،چرا که دوست ممکن است روزی دشمن شود.«4»
4:حلم و برد باری:حلم و برد باری آثار بسیار زیادی دارد از جمله این که مایه عزت و آبرو است،چرا که همه مردم حلم و برد باری در مقابل افراد نادان و لجوج را دلیل بر شخصیت و ظرفیت و عقل می شمرند همان گونه که امام علی علیه السلام می فرماید:
آن کس که حلم پیشه کند بزرگ و سرور می شود«5»
5:عفو و گذشت:در نظر مردم عفو و گذشت نشانه بزرگواری و شخصیت و سعه صدر است در حالی که انتقام جویی نشانه کوتاه فکری و عدم تسلط بر نفس می باشد همان گونه که رسول گرامی اسلام می فرماید:
بر شما باد به عفو و گذشت چرا که عفو چیزی جز عزت بر انسان نمی افزاید«6»

livejasmin com credit hack key
جمعه 4 اسفند 1396 02:27 ق.ظ
ضرب و شتم فوق العاده! من می خواهم تا زمانی که شما اصلاح کنید، شاگردی کنید
سایت، چگونه می توانم برای یک وب سایت وبلاگ بسازم؟ حساب من به یک معامله قابل قبول کمک کرد.
من کمی از این پخش تلویزیونی به شما پیشنهاد شده است
Nintendo Switch Giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 09:47 ب.ظ
بحث انگیزشی قطعا ارزش اظهار نظر است.

من فکر می کنم که شما باید بیشتر در مورد این موضوع منتشر کنید
ممکن است موضوع تابو نباشد اما معمولا افراد در مورد این موضوعات بحث نمی کنند.
بعدی! بهترین آرزوها!!
Sharyl
جمعه 17 آذر 1396 08:30 ب.ظ
Currently it appears like Wordpress is the best blogging platform out
there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 04:25 ق.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری با این حال آن است که فقط قرار دادن
پیوند صفحه وب شخص در صفحه شما در محل مناسب
و دیگر شخص نیز به نفع شماست.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 04:21 ق.ظ
لطفا به من اطلاع دهید اگر دنبال یک نویسنده برای وبلاگ خود هستید.
شما برخی پست های واقعا عالی دارید و من فکر می کنم که من یک دارایی خوب هستم.
اگر شما همیشه بخواهید برخی از بارها را خاموش کنید، من دوست دارم
برای داشتن یک لینک به من، برخی از محتوا را برای وبلاگ خود بنویسید.

لطفا اگر علاقه مندید برایم ایمیل بفرستید. با تشکر!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 03:04 ق.ظ
این موضوعی است که نزدیک به قلب من است... متشکرم
دقیقا جزئیات دقیق کجاست؟
myfreecams token generator
شنبه 29 مهر 1396 06:03 ب.ظ
من واقعا از طراحی و طرح وبلاگ شما لذت می برم.
این بسیار آسان است در چشم که باعث می شود آن را بسیار راحت تر برای من به اینجا آمده و بازدید بیشتر.
آیا شما یک طراح برای ایجاد تم خود را استخدام کردید؟
کار منحصر به فرد!
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 02:47 ب.ظ
سلام همکاران، مقاله خوب و تشویق خوب نظر داد
در اینجا، من واقعا از این ها لذت می برم.
What causes pain in the back of the heel?
شنبه 24 تیر 1396 06:23 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it
seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
your site when you could be giving us something informative to read?
std testing centers
یکشنبه 4 تیر 1396 09:04 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما در
واقع موفق به من مؤمن اما تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در منطق و یک خواهد را خوب به کمک
پر همه کسانی شکاف. در این رویداد شما
که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
mckeedlccbrapbc.tumblr.com
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 06:12 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble
locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to
seeing it grow over time.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 08:40 ق.ظ
What's up to all, how is the whole thing, I think every one
is getting more from this website, and your views are fastidious in support of new viewers.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکردرباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox