تبلیغات
زندگی زندگی - احساس مسئولیت در زندگی مشترک!
 

احساس مسئولیت در زندگی مشترک!چرا مردان در برابر تقسیم قدرت، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند؟
انسان ها با باورهای شان زندگی می کنند باورها در طول عمر، شکل گرفته و ساخته می شوند باورهای ساخته شده از بدو تولد تا ۵ سالگی، از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. چون در این دورهٔ ۵ ساله، کودک به مادر و اطرافیان وابسته بوده و هر چه از مادر و اطرافیان بروز می کند، از راه شنیدن، دیدن، لمس کردن عملکرد و چه ناظر بر رویدادها و امور جاری زندگی، رسم ها، سنت ها، آداب، عادت ها، مذهب و مراسم مربوط به آنها و ... به طور کلی همه ٔ امور و جریان ها را حقیقت محض پنداشته و همه را بی کم و کاست و به طور دقیق ضبط می کند. این نوارهای ضبط شده در تمام طول زندگی وجود دارند و هیچ کس نمی تواند آنها را از مغز خود پاک سازد. این نوارها، دارای نفوذی بسیار قوی بوده و همیشه آمادهٔ باز نواخته شدن در تمام طول عمر می باشند.
باورها و اعتقادهای ۵ سال اول زندگی، بسیار مهم هستند، چون باورهای بعدی تحت تأثیر باورهای اولیه قرار می گیرند. در بسیاری از انسان ها، باورهای اولیه، بدون تغییرهای اساسی، راهنما و الگوی آنان در تمام طول عمرشان می گردد.
بسیاری از ما، تحت تأثیر باورهای اولیه قرار می گیرند. در بسیاری از انسان ها، باورهای اولیه، بدون تغییرهای اساسی، راهنما و الگوی آنان در تمام طول عمرشان می گردد.

بسیاری از ما، تحت تأثیر گفتار، کردار و تلقین های منفی مستقیم با غیرمستقیم مادر، پدر و اطرافیانمان ... از کودکی یاد می گیریم که: ”من بد هستم“. ”من شانس زندگی خوب را ندارم“. ”من دوست داشتنی نیستم“. ”در زندگی هیچ چیزی نمی شوم“. ”من همیشه اشتباه می کنم“. ”زندگی سخت“، ”دشوار و بی رحم است“ و ... متأسفانه، این باورها به صورت تصویر ذهنی منفی در بسیاری موارد و در بسیاری از انسان ها تا آخر عمر باقی می ماند. به عبارت دیگر، نحوه ٔ تفکر آدمی و بسیاری از ویژگی ها، اعتقادها و باورها، حتی خوش بینی و بدبینی ها علاوه بر عامل های ارثی، تحت تأثیر فرهنگ حاکم بر جامعه و تلقین ها و الگوهای خانواده و اجتماع می باشد.
در شکل گیری بینش، شخصیت و باورهای انسانی، عامل های اصلی عبارت هستند از:

۱. عامل های ارثی (تأثیرهای بیولوژیک): شامل میزان هوش، استعداد توانائی های ارثی، رنگ پوست و مو، کوتاهی و بلندی قد شکل ظاهر و ...
۲. عامل های اکتسابی (تأثیرهای اجتماعی): شامل فرهنگ حاکم، سنت ها، رسم ها، ادب ، عادت ها، دین، آیین، رابطه ٔ پیچیدهٔ اجتماعی و ...

دختران، پسران، زنان و مردان با توجه به برنامه ریزی ذهن شان در طول زندگی، تجربه های متفاوتی را از زندگی و اجتماع خود کسب می کنند و با شرایط مختلفی روبه رو می شوند، درک این تفاوت ها، برای عموم به آسانی و به راحتی قابل فهم نیست.
قبل از این که مردی، زن بگیرد و یا دختری شوهر کند، شخصیت و بینش هر یک از آنان تحت تأثیر داشتن، تجربه ها، باورها، اعتقادها و عادت های خویش، رشد یافته و شکل گرفته اند. زن و شوهر یا اجراء مراسم مذهبی به عقد هم درآمده و به صورت رسمی شریک در غم و شادی یکدیگر شده و زندگی مشترک را شروع می کنند.
در گذشته به علت اینکه زن، جنس یا شهروند درجهٔ دو محسوب می شد، مجبور بود از شوهرش اطاعت کند و تداوم زندگی مشترک با رضایت مرد امکان پذیر بود؛ بنابراین، با توجه به فرهنگ حاکم بر خانواده و محیط اجتماع، به دختران از کودکی یاد می دادند که در خانواده تحت نفوذ پدر و برادران قرار داشته باشند و پس از ازدواج هم، تحت نفوذ، تبعیت و سلطهٔ شوهرشان قرار بگیرند. در این شرایط بود که پدر، نسبت به همسر یا همسران و دختران، برادران نسبت به خواهران و شوهر نسبت به همسر یا همسران خود، تحت عنوان سرپرستی، حق ارشاد و راهنمائی، تنبیه و در واقع حق مالکیت آنان را داشتند، به طوری که در صورت بروز هرگونه خطا از طرف جنس مؤنث، نسبت به ارشاد، تنبیه و آزار آنان اقدام می کردند و حتی در صورت بروز خطائی بزرگ به ویژه در مسئله ٔ ناموسی و خیانت به شوهر، به راحتی و بدون هیچ ترحمی تصمیم به کشتن او می گرفتند. البته این فرهنگ سنتی و اینگونه رفتارهای قدیمی، در بسیاری از منطقه های دورافتاده و در بسیاری از کشورهای عقب مانده و سنتی، کماکان رایج می باشد.
امروزه در کشورهای پیشرفته، تداوم زندگی مشترک، بستگی به داشتن تفاهم لازم بین زن و مرد و پذیرش همدیگر و رفع نیازهای احساسی، عاطفی مالی، جنسی حمایتی، استقلالی و ... دارد.

امروزه دنیای پیشرفته، برابری حقوق زن و مرد در موارد اجتماعی، حقوقی، قضائی و سیاسی را تأکید می کند. زنان برای خروج زن و مرد، به شدت استقبال می کنند. ولی بیشتر مردان، با توجه به اعتقادهای اولیه و کودکی و باورهای حاکم بر فکرشان، برابری حقوق زنان یا مردان را منطقی نمی دانند و به طور کلی پذیرای اینگونه مطلب ها نیستند. برای این گروه از مردان، غیرقابل قبول است که قدرت خود را با همسرشان تقسیم کنند و به صورت برابر در کنار هم باشند. در صورتی که تحت هر شرایطی، برخلاف باورها و اعتقادهایشان به ظاهر و در حرف، طرفدار حقوق زن (فمینست) هر باشند، در عمل در مقابل از دست دادن حقوق مردانگی، مقاومت تعصب آمیز از خود نشان داده و خود را قربانی بی گناه به حساب می آورند. این گروه، بدون اینکه خود متوجه باشند. تحت تأثیر باورهای خود، در مقابل با حادثه ها و رویدادهای جاری، مطلب کارانه و کینه توزانه با مسئله های زناشوئی و مشترک برخورد می کنند؛ حتی در این راستا ممکن است خود را در برج عاج انزوا و تنهایی، زندانی کنند، از اینکه دیگران رعایت و احترام لازم را نسبت به عملکرد آنان ندارند، ناراحت هستند. تا زمانی که هر فردی باورهایش را تغییر ندهد، رویه ٔ خود را به طور عمیق عوض نکند و فکرهای منفی و اندیشه های استرس زا را رها نکند و خود را از احساس قربانی بودن و درک نشدن، دور نسازد، دچار درد و رنج بزرگ و کشمکش های درونی خواهد بود.

در طول قرن ها، مرد به نگهداری از خانواده و تصمیم گیری در همه ٔ موارد، می پرداخته است. این امر به عنوان حس مسئولیت و وظیفه، به صورت یک واقعیت از پدر به پسر منتقل شده که پسر در تداوم آن می کوشیده است. همان قدر که باورهای غلط مرد برای داشتن زندگی مشترک مطلوب و بالنده، مخرب و ویران کننده است. باورها و اعتقادهای منفی و غلط زن هم برای زندگی مشترک، دردناک، عذاب آور و ویرانگر خواهد بود. برای نمونه، اگر دختری در خانوادهٔ مادرسالاری تربیت یافته و بزرگ شده باشد، بدون این که خود متوجه باشد ویژگی های مادرش را کسب می کند تحت تأثیر باورهایش، خود را در نقش مادر و شوهرش را در نقش پدرش می بینند و در زندگی مشترک همانند مادرش و به غلط با حساس برتری و بدون اینکه تجربه آگاهی های لازم را کسب کرده باشد و تخصص لازم را داشته باشد. در همه چیز اظهارنظر کرده و با اصرار و تأکید، سعی می کند باورها و نظرهای خود را به کرسی بنشاند و شوهرش و دیگران را وادار به اجراء آن کند. همین زن در مقابل تقسیم قدرت و نفوذ شوهرش، بسیار مقاومت کرده و تلاش می کند که شوهرش را به هر قیمت که شده تابع عقیده های خود سازد. تداوم این رویهٔ غلط، مرد را از زندگی مشترک بیزار کرده و فراری می دهد.

به طور کلی، همسران با پذیرش ویژگی های همدیگر و انعطاف پذیری دوجانبه و متقابل، علاوه بر اینکه باعث بهبود رابطه ٔ زناشوئی می شوند، ازدواج شان هم، همواره شیرین و دلچسب و برنده ـ برنده پیش خواهد رفت. بنابراین ایجاد تعادل، توازن، مصالح و احترام متقابل بین زن و شوهر، شرط ضروری برای تداوم زندگی مشترک امروزی است.

برای داشتن زندگی مشترک مطلوب، در انتخاب همسرتان به طور حتم به شرایط حاکم بر فرهنگ خانواده ٔ او توجه فرمائید که مشابه شرایط فرهنگی خانوادهٔ خودتان باشد؛ به این معنی که اگر در خانوادهٔ مادرسالار یا پدرسالار بزرگ شده اید، همسرتان هم در شرایط مشابه بزرگ شده باشد نه برعکس آن، تا کمتر دچار مسئله ها و مشکل های حاد و دردناک شوید. جالب اینجا است که بدانیم: پس از آشنائی یا شروع زندگی مشترک، این زنان هستند که برای اولین بار، مشکل های زناشوئی را مطرح می کنند. در صورتی که به طور معمول شوهران به غلط سعی می کنند از مطرح کردن مشکل ها و مسئله ها پرهیز کنند و یا از آنها بگریزند. این مورد شامل تمام دوستی ها و ازدواج ها اعم از محکم یا متزلزل می شود!

همه می دانیم که جامعه پویا بوده و همواره در حال تغییر و دگرگونی است. در حالی که اندیشه های بیشتر انسان ها. در اسارت اعتقادها و باورهای گذشته، در جا زده و در مقابل دگرگونی ها به شدت مقاومت می کنند. حتی بسیاری از انسان ها نمی توانند خود از چارچوب باورهای ساخته شدهٔ ۵ سال اولیه، آزاد سازند. فقط افرادی که مغز پویا و هدف های بزرگی دارند، می توانند فکرها و اندیشه های خود را با شرایط روز دگرگون کرده و آگاهانه باورهای جدیدی برای خود بسازند.

بنابراین بیشتر زنان و مردان، اسیر باورهای مثبت یا منفی خویش هستند و در برخورد با رویدادهای زندگی مشترک، در چارچوب باورهای خود که بیشتر آن ها کهنه، غلط و منفی هستند، عمل می کنند.

طبیعی است دیدگاه ها، بینش ها، احساس ها، عملکردها، عادت ها و واکنش های شما با همسرتان متفاوت باشد، بدون اینکه به طور لزوم حق با یکی از شما باشد باز هم طبیعی است که هر یک مرتکب این اشتباه شوید و فکر کنید که مسئولیت اختلاف های موجود زناشوئی به عهدهٔ همسرتان است که مطابق باورهای شما عمل نمی کند. با آگاهی بیشتر است که درمی یابیم تفاوت ها و حتی تضادهای رفترای و عملکردها و واکنش های زن و شوهر به خاطر لجباری با همسر نیست، بلکه آنان با توجه به باورها و عادت های گذشته ٔ خود در برابر مسئله ها و رویدادهای زندگی مشترک واکنش نشان می دهند و هرکدام به تصور اینکه تفکر و عملکردشان درست بوده و حق با آنها است، بر واکنش و عملکرد خود تأکید می کنند و در پی تغییر ویژگی های دیگری برمی آیند و به نظر خود سعی می کنند به جای خود دیگری را اصلاح کنند تا زندگی مشترک نجات یابد. در واقع، هر کدام ناآگاهانه تلاش می کنند که از خیابان بن بست عبور کنند چرا که دیگری را تغییر دادن، آن هم به زور، اجبار و فشار چیزی در حد محال است.

با پذیرش اینکه در بروز مسئله ها، اختلاف ها و مشکل ها، زن و مرد هر دو نقش دارند، آن هم به علت نبود. علم و آگاهی از نیازهای خود و همسرشان، اینکه چگونه می توان نیازهای خود و همسر را بر مبنای درست، برطرف نمود، اینکه برای رفع مشکل ها به جای پذیرش نظریه ٔ اطرافیان و تحت تأثیر آنان قرار گرفتن، می بایست از متخصصان و کارشناسان خبره استفاده کنند، اینکه به تفاوت های احساسی و جسمی آگاهی یافتن و این که هر دو به شخصه، مسئولیت ناآگاهی های خود را به عهده بگیرند تا هر دو آمادگی پیدا کنند که خود را در مسیر تغییر و اصلاح قرار دهند.

اگر بتوانیم به کمک کارشناسان خبره، خود را از اسارت باورهای منفی، منسوخ و غلط گذشته رها سازیم و بتوانیم ارتباط های درست و منطقی با همسر خود برقرار کنیم، بتوانیم تعادل و توازنی درست بین زن و شوهر ایجاد کنیم، می توانیم گرایش و مراجعه به همسر را در خود افزایش بدهیم و احساس هم دلی، دوستی عمیق تر و پایدارتر داشته باشیم. با وجود اختلاف نظرها و سلیقه ها و تفاوت ها. دیدگاه های همدیگر را پذیرفتن و به آن تفاوت ها احترام گذاشتن و به جای انتقاد و تحقیر، همدیگر را تحسین کردن و مورد ستایش قرار دادن، می توان مطمئن شد که زندگی مشترک موفق، شاد و پرطراوتی در راه خواهد بود.

 

buy cialis germany
دوشنبه 9 مهر 1397 02:33 ب.ظ

Whoa many of amazing data!
cialis 200 dollar savings card tadalafil generic cialis price in bangalore enter site 20 mg cialis cost 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis professional from usa cialis coupons printable cialis generico in farmacia only here cialis pills ou acheter du cialis pas cher
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 12:42 ب.ظ

Cheers! I like this!
northwest pharmacies mail order northwest pharmacies online best canadian pharmacy buy viagra usa drugs for sale on internet canada online pharmacies surrey canadian discount pharmacies in ocala fl canadian rx trust pharmacy of canada prescriptions from canada without
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:01 ق.ظ

Cheers, Ample information!

cialis pills price each calis link for you cialis price cialis 10 doctissimo tadalafil 20 mg prezzo cialis a buon mercato cialis canadian drugs cialis pills can i take cialis and ecstasy cialis generic tadalafil buy
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:39 ب.ظ

Kudos. Helpful information.
brand cialis nl cialis generic tadalafil buy if a woman takes a mans cialis pastillas cialis y alcoho purchasing cialis on the internet how to purchase cialis on line cialis tablets order a sample of cialis purchasing cialis on the internet brand cialis generic
http://viabiovit.com/viagra-stock-price.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:16 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
how to buy real viagra online buy viagra online with prescription viagra dosage can you buy viagra at the store can you buy viagra at walgreens where can i order viagra buy generic viagra australia sildenafil uk pharmacy buy generic viagra online without prescription viagra
http://babecolate.com/cialis-legal-to-buy-online-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:50 ق.ظ

You actually suggested that effectively!
how does cialis work cialis dosage amounts rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 5mg cialis daily dose generic cialis sale online cialis authentique suisse generic cialis soft gels cialis free trial the best site cialis tablets
Beau
پنجشنبه 4 مرداد 1397 04:50 ق.ظ
I believe that is one of the so much important information for me.

And i am happy reading your article. However want to observation on some
general issues, The web site style is perfect, the articles
is actually nice : D. Just right job, cheers
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:55 ب.ظ

Kudos, Excellent stuff.
when will generic cialis be available cialis generico en mexico cialis patent expiration canadian drugs generic cialis tadalafil 10 mg cialis arginine interactio the best site cialis tablets cialis sans ordonnance viagra vs cialis cialis cuantos mg hay
Viagra or viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:52 ق.ظ

Information very well regarded.!
buy viagra cheap prices buy viagra without prescription uk where do i buy viagra online where to buy viagra without prescription online viagra uk best site to buy viagra where to buy viagra without prescription how to buy viagra online where to buy viagra for women buy viagra internet
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:43 ق.ظ

You expressed that effectively!
buying brand cialis online cilas cialis 5 mg scheda tecnica cialis ahumada cialis herbs how to purchase cialis on line cialis generico postepay cialis 20 mg best price cialis generico online generic cialis
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 20 mg acquistare cialis internet tadalafil 5mg cialis tadalafil cialis coupons printable callus cialis farmacias guadalajara cialis generic availability free cialis cialis para que sirve
Aleida
جمعه 17 آذر 1396 07:06 ب.ظ
Magnificent website. A lot of helpful info here.
I'm sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious.

And obviously, thank you to your effort!
Can you get an operation to make you taller?
یکشنبه 26 شهریور 1396 09:17 ب.ظ
This is my first time go to see at here and i am genuinely pleassant to read everthing at single place.
foot pain
شنبه 18 شهریور 1396 11:15 ق.ظ
Great work! That is the kind of information that are meant to be shared around the web.
Disgrace on the seek engines for no longer positioning this post upper!
Come on over and talk over with my website . Thanks =)
What do you do when your Achilles tendon hurts?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:20 ب.ظ
Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering
if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and
I'm having problems finding one? Thanks a lot!
What do you do when your Achilles tendon hurts?
شنبه 14 مرداد 1396 01:33 ق.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers
and I'm looking at options for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of
a good platform.
lashaundaNonnemacher.jimdo.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:49 ب.ظ
Hey! This post couldn't be written any better!
Reading through this post reminds me of my
old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this post to him. Fairly certain he will have a
good read. Many thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکردرباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox